face out

แปลว่า


phrv กล้าเผชิญกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการกับ (อย่างกล้าหาญ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top