face-off

แปลว่า


n การเผชิญหน้า (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: confrontation
คำที่เกี่ยวข้อง: การโต้เถียงหรือการต่อสู้
n (กีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็ง) การเปิดลูก (คำไม่เป็นทางการ)