fabricate

แปลว่า


vt สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: falsy invent
vt สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: manufacture

คำที่มี "fabricate" ในคำ


prefabricate vt ซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: fabricate , perform , pre-assembleค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top