exultant

แปลว่า


adj ปีติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: triumphant , exuberant
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีอกดีใจ , ยินดีปรีดา , ปลาบปลื้ม , ร่าเริง
คำตรงข้าม: sad , cheerless