exult over

แปลว่า


phrv ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: crow over
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีใจไปกับ