exuberant

แปลว่า


adj ร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: enthusiastic , joyous , vivacious
คำที่เกี่ยวข้อง: เบิกบาน , กระตือรือร้น , มีชีวิตชีวา
adj อุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: abundant , plentiful , profuse