extremely old

แปลว่า


adj แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน)
ความหมายเหมือนกับ: ancient
คำที่เกี่ยวข้อง: เก่าแก่ , โบราณ
คำตรงข้าม: modern , new