extracting

แปลว่า


n ทันตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: crowning , filling
คำที่เกี่ยวข้อง: งานของหมอฟัน

คำที่มี "extracting" ในคำ


extracting the urine sl ฉี่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top