experientialism

แปลว่า


n ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: induction


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top