expanding

แปลว่า


n การเพิ่มเติม
ความหมายเหมือนกับ: increasing
คำที่เกี่ยวข้อง: การต่อเติม , การเสริม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top