execution

แปลว่า


n การบังคับตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
n การประหารชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: capital punishment , killing
n การดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: administration
คำที่เกี่ยวข้อง: การจัดการ , การปฏิบัติการ