execute

แปลว่า


vt ดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: administer , do , perform
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ , ปฏิบัติการ
vt บังคับตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: บังคับใช้ตามกฎหมาย
vt ประหารชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: behead , electrocute , kill


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top