excusable

แปลว่า


adj ซึ่งยอมให้อภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยอมยกโทษให้
adj ซึ่งยกโทษให้ได้
ความหมายเหมือนกับ: pardonable , forgivable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอภัยให้ได้ , ซึ่งสมควรจะให้อภัย
adj เป็นการแก้ต่าง
ความหมายเหมือนกับ: venial
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นการแก้ตัว , เป็นการแก้แค้น , เป็นการทำโทษ