excrete

แปลว่า


vt ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: defecate , eliminate , evacuate
คำที่เกี่ยวข้อง: ขับเหงื่อ , ขับปัสสาวะ , อุจจาระ