euphonious

แปลว่า


adj ซึ่งมีเสียงเพราะ
ความหมายเหมือนกับ: mellifluous , melodious , tuneful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีเสียงน่าฟัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top