estrange

แปลว่า


vt ทำให้บาดหมาง
ความหมายเหมือนกับ: alienate , disaffect
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ระหองระแหง , ทำให้ห่างเหิน , ออกห่าง , ทำให้หมางใจ