esthetic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความงาม
ความหมายเหมือนกับ: aesthetic , tasteful
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับสุนทรียะ
n ความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: สุนทรียะ