esteemed

แปลว่า


adj ซึ่งได้รับการยกย่อง
ความหมายเหมือนกับ: admired , regarded , respectable
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าเคารพ , น่านับถือ