estaminet

แปลว่า


n ร้านขายกาแฟเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส)
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้านขายเครื่องดื่มเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส) , ร้านขายอาหารเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส)