espy

แปลว่า


vt เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: notice , observe , sight
คำที่เกี่ยวข้อง: สังเกตเห็นในทันทีทันใด