esoteric

แปลว่า


adj ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: abstruse
adj ซึ่งรู้กันเพียงไม่กี่คน
ความหมายเหมือนกับ: exclusive , intimate , private
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเข้าใจกันในวงจำกัด
adj เป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: secret , occult
คำที่เกี่ยวข้อง: ลับสุดยอด