escourt

แปลว่า


n คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: follower , retinue
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top