escaped

แปลว่า


adj ซึ่งวิ่งหนีไป
ความหมายเหมือนกับ: fugitive
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหลบหนีไป , ซึ่งเตลิดไป

ตัวอย่างประโยค


I barely escaped the collapsing building. ฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน