ertaliate

แปลว่า


vt แก้เผ็ด
ความหมายเหมือนกับ: revenge , requite
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้แค้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top