ermine

แปลว่า


n ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่ง