entrance into society

แปลว่า


n การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม
ความหมายเหมือนกับ: first public appearance
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา