entourage

แปลว่า


n คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: escourt , follower , retinue
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ