enthrone

แปลว่า


vt ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: crown
vt ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: elevate , ennoble , exalt