entanglement

แปลว่า


n การพัวพัน
ความหมายเหมือนกับ: involvement
คำที่เกี่ยวข้อง: การยุ่งเกี่ยว
n สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ความหมายเหมือนกับ: barrier , bar , block , resistance