ensnare

แปลว่า


vt วางกับดักสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: net , trap
คำที่เกี่ยวข้อง: ดักสัตว์
vt หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
ความหมายเหมือนกับ: entangle , lure , trap
คำที่เกี่ยวข้อง: หลอกให้ติดกับ