enshrine

แปลว่า


vt ปกป้องเป็นพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ป้องกันเป็นพิเศษ
vt วางไว้บนหิ้งบูชา
คำที่เกี่ยวข้อง: วางไว้บนที่บูชา , ตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์