enshrine

แปลว่า


vt ปกป้องเป็นพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ป้องกันเป็นพิเศษ
vt วางไว้บนหิ้งบูชา
คำที่เกี่ยวข้อง: วางไว้บนที่บูชา , ตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

คำที่มี "enshrine" ในคำ


enshrine in phrv บูชา

enshrinement n การวางไว้บนแท่นบูชาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top