ensconce

แปลว่า


vt ทำตัวตามสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: พักตามสบาย
vt เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: conceal , hide , secrete
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ