enlarged

แปลว่า


adj ซึ่งทำงานมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: overexpanded
adj บวม
ความหมายเหมือนกับ: distended , puffed up
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยายใหญ่ , พองตัว
คำตรงข้าม: shrunken