enjoyment

แปลว่า


n ความเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: gratification , pleasure , satisfaction
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสนุกสนาน , ความหรรษา , ความบันเทิง , ความสุข , ความเบิกบานใจ , ความรื่นรมย์ , สิ่งที่น่ารื่นรมย์ , สิ่งบันเทิง