engross

แปลว่า


vt กว้านซื้อทั้งหมดเพื่อผูกขาด
ความหมายเหมือนกับ: monopolize
vt คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
vt ทำให้จดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: absorb , fascinate , occupy
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ใจจดจ่อ