enfilade

แปลว่า


n การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร
ความหมายเหมือนกับ: raking fire
คำที่เกี่ยวข้อง: การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร
n ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
คำที่เกี่ยวข้อง: ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
vt ยิงกราด
คำที่เกี่ยวข้อง: ระดมยิงไปตามแนวรบ