endue

แปลว่า


vt ให้ความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: indue
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้คุณลักษณะ

คำที่มี "endue" ในคำ


endue with phrv มอบให้ด้วย

vendue n การเร่ขาย
ความหมายเหมือนกับ: auction , public saleค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top