endorser

แปลว่า


n ผู้ลงนามข้างท้าย
ความหมายเหมือนกับ: signer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เซ็นชื่อข้างท้าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top