ended

แปลว่า


adj ที่เสร็จสิ้น
ความหมายเหมือนกับ: finished
adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: extinguished , no longer felt
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่นิ่ง , ซึ่งหยุดนิ่ง , ซึ่งไม่ไหวติง , ซบเซา , เฉื่อยชา , นิ่ง
adj เสร็จสิ้น
ความหมายเหมือนกับ: complete
คำที่เกี่ยวข้อง: จบ , เสร็จ , เรียบร้อย
คำตรงข้าม: unfinished , incomplete
adj ซึ่งหมดอายุ
ความหมายเหมือนกับ: lapsed
adj ยุติ
ความหมายเหมือนกับ: completed
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป