enamoured of

แปลว่า


adj ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: keen on
คำที่เกี่ยวข้อง: รัก , โปรดปราน , หลงรัก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top