emollient

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้ผิวนวลนุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: soften , sooth
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้ผิวอ่อนนุ่ม
adj ซึ่งทำให้สงบ
ความหมายเหมือนกับ: calm