eminent

แปลว่า


adj ซึ่งเห็นได้ชัดเจน
adj มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: distinguished , prominent , renowned
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งโดดเด่น , ซึ่งประสบความสำเร็จ