emcee

แปลว่า


vt เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ดำเนินรายการ , เป็นพิธีกร
vi เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ดำเนินรายการ , เป็นพิธีกร
n ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: announcer , master of ceremonies
คำที่เกี่ยวข้อง: โฆษก , พิธีกร