embrown

แปลว่า


vt ทำให้เป็นสีน้ำตาล
ความหมายเหมือนกับ: brown , tan
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เข้มขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top