embonpoint

แปลว่า


n ความอ้วนกลม
ความหมายเหมือนกับ: corpulence , plumpness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความจ้ำม่ำ
adj อ้วนกลม
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป , จ้ำม่ำ