embellishment

แปลว่า


n การตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: adornment , decoration , ornament
คำที่เกี่ยวข้อง: การประดับประดา
n เครื่องตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: ornament
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องประดับ