embattle

แปลว่า


vt จัดทัพ
ความหมายเหมือนกับ: arm , array , marshal
คำที่เกี่ยวข้อง: เตรียมทัพ
vt สร้างตึก, หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการรบ (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: fortify