elitist

แปลว่า


adj ขี้โอ่
ความหมายเหมือนกับ: haughty , snobby
คำที่เกี่ยวข้อง: คุยโต , พูดเกินจริง
คำตรงข้าม: humble


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top