elfish

แปลว่า


adj เกเร
ความหมายเหมือนกับ: mischievous , naughty
คำที่เกี่ยวข้อง: ซุกซน
adj คล้ายกับภูติน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับภูติน้อย
adj ซน
ความหมายเหมือนกับ: miscievious
คำที่เกี่ยวข้อง: ดื้อรั้น , ร้ายกาจ , เจ้าเล่ห์ , เกเร