elephantine

แปลว่า


adj คล้ายช้าง
adj ใหญ่โตและงุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: awkward , clumsy , ungainly
คำที่เกี่ยวข้อง: เทอะทะ , เชื่องช้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top